Onderwater radar

Met deze antenne kan je onderwater:
- sliblagen uitkarteren
- het type slib herkennen
- metalen objecten opsporen
- puin uitkarteren
- Opbouw vaste bodem bekijken

De antenne werkt het best in zoet water. Dit betekent tot een geleidbaarheid van ongeveer 800 microSiemens per cm. het meeste zoetwater in Nederland ligt tussen de 200 en 350 microSiemens per cm.

Voorbeelden van een aantal projecten:
- Uitkarteren gelegde / gebaggerde kabels en leidingen in de Nederrijn en Waal
- Uitkarteren puin in het Twente Kanaal
- Sliblaag uitkarteren in de grootste zoetwater marinehaven in de USA
- Onderwater archeologie in Lake trafford USA