Referenties / Metingen / Surveys / Ondersteuning


Delen van kennis en referenties


Binnen het bedrijf is 29 jaar ervaring aanwezig op het gebied van grondradar. Er is praktijk ervaring wereldwijd over duizenden locaties en onder erg uiteenlopende meetcondites. Dit vindt je terug in de opbouw van de apparatuur en software maar ook in kennis.

Deze kennis is overdraagbaar in de vorm van ondersteuning voor klanten maar ook in opleidingen die we verzorgen vanuit het Landgoed of bij de klant op locatie.

 
Op de wereldkaart hierboven is een greep te zien waar apparatuur geleverd is en of surveys verricht zijn. In Nederland werken onder andere netbeheerders zoals Vitens, Stedin en Liander met apparatuur van ons maar ook bedrijven zoals de BAM, Boskalis en van Gelder.


Metingen verrichten voor klanten


Op verzoek van klanten kunnen ook locaties (eventueel samen met de klant) ingemeten en uitgewerkt worden, onafhankelijk van een eventuele aankoop van apparatuur of vooruitlopend op een eventuele aanschaf van de apparatuur door de klant zelf of omdat de klant het eventueel zelf niet kan. Hierbij valt te denken aan onderzoek naar kabels / leidingen, graafschade voorkomen / vrije ruimte bepalen, geologie, archeologie, holtes/bevergangen, oude fundaties en of verontreiniging. Zand, klei, löss, veen, rotsachtige bodems, door stelcon platen, onder (fabrieks)vloeren, dijken. Er is heel veel mogelijk.

 
Voorbeelden van klanten waarvoor surveys verricht zijn: Liander, Stedin, Enexis, Gasunie, Tennet, Shell, Texaco, BP, Akzo Nobel, Vitens, Diverse Waterschappen, provincies en gemeenten.