• Tracer 250 GPR Grondradar tot 10 m -mv

Tracer 250, voor het diepere werk

Diepere metingen voor grotere objecten of holtes vanaf 0.3 tot ongeveer 5-10 m -mv

Voor moeilijkere omstandigheden (bouwterreinen, zwaardere kleigronden) en diepere metingen is de Tracer 250 beschikbaar. De onafhankelijke antenne ophanging zorgt voor een soepele gang door ruwer terrein. De antenne heeft een sterke indringing en komt ook bij moeilijkere bodemlagen zoals klei aardig op diepte.


Geologie, Grondbalans

Ook voor de (diepere) geologie is deze antenne zeer geschikt. Denk hierbij aan dieptes tot 10 m -mv. op deze manier kan een praktisch vlakdekkende grondbalans verkregen worden.